Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

29.15. XML Inlezen uit een Bestand of Stream

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

De shared Load method van de XElement en XDocument klassen kan men gebruiken om een XML bestand in te lezen.

Veronderstel volgende XML bestand :
XML Instantie
<?xml version="1.0"?>
<employee>
  <name>John Smith</name>
</employee>
Visual Studio : Creëer binnen je project een nieuwe XML bestand door in de Project menu te kiezen voor Add New Item..., selecteer in het Add New Item dialog de categorie Data en kies bij Templates voor XML File.  Geef dit bestand de naam "employee.xml".
Plak bovenstaande XML in het bestand, selecteer het bestand in de Solution Explorer en stel in het Properties toolvenster de optie Copy to Output Directory op Copy if newer in.  Dit zorgt ervoor dat bij het builden van het project dit bestand wordt gekopieerd naar je output bin directory.

29.15.1. XDocument.Load Method

De shared Load method van de XDocument klasse levert een XDocument op :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 779
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Xml
Imports System.Xml.Linq

Namespace LoadingXML
    Class LoadingXDocumentFromFileExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim document As XDocument = XDocument.Load("employee.xml")
            Console.WriteLine(document.ToString())
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
<employee>
  <name>John Smith</name>
</employee>

29.15.2. XElement.Load Method

Het root element, ook wel eens document element genoemd, kunnen uit een bestand inladen in een XElement via de shared method Load :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 780
Namespace LoadingXML
    Class LoadingXElementFromFileExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim element As XElement = XElement.Load("employee.xml")
            Console.WriteLine(element.ToString())
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
<employee>
  <name>John Smith</name>
</employee>

29.15.3. XML Inlezen uit een Stream

Een XDocument of XElement object kunnen we ook opvullen met de XML informatie die afkomstig is vanuit een steam, bijvoorbeeld een System.Xml.XmlReader of System.IO.TextReader stream.

Hiervoor kunnen we gebruik maken van de shared method Load :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 781
Namespace LoadingXML
    Class LoadingXDocumentFromStreamExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim xmlReader As XmlReader = xmlReader.Create("employee.xml")
            '
            Dim document As XDocument = XDocument.Load(xmlReader)
            Console.WriteLine(document.ToString())
            '
            xmlReader.Close()
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
<employee>
  <name>John Smith</name>
</employee>
Of voor het opvullen van een XElement met het root element van de XML informatie uit een XmlReader stream :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 782
Namespace LoadingXML
    Class LoadingXElementFromStreamExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim xmlReader As XmlReader = xmlReader.Create("employee.xml")
            '
            Dim element As XElement = XElement.Load(xmlReader)
            Console.WriteLine(element.ToString())
            '
            xmlReader.Close()
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
<employee>
  <name>John Smith</name>
</employee>

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.