Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

29.8. XML Benaderen via Axis Properties - Value Property

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Op IEnumerable(Of XElement) expressies kan de extension Value property aanroepen, deze zal de waarde van het eerste element uit de collectie opleveren :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 761
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Collections.Generic
Imports System.Xml.Linq

Namespace AccessingXMLAxisProperties
    Class ValuePropertyExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim element As XElement = <departement>
                                          <name>Sales</name>
                                          <employee>
                                              <id>123</id>
                                              <name>John Smith</name>
                                          </employee>
                                          <employee>
                                              <id>456</id>
                                              <name>Jane Jones</name>
                                          </employee>
                                      </departement>
            Dim names As IEnumerable(Of XElement) = element...<name>
            '
            Console.WriteLine(names.Value)            ' Sales
            Console.WriteLine(element...<name>.Value) ' Sales
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
Sales
Sales

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.