Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

29.9. XML Benaderen via Axis Properties - Extension Indexer

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Een extension method ElementAt is beschikbaar voor IEnumerable(Of XElement) objecten, deze is bruikbaar om een XElement uit de collectie op een bepaalde index positie op te vragen.
Gezien het hier gaat om een default member hoef je geen expliciete call te maken naar deze deze member, of je kan met andere woorden in de call de naam van deze member achterwege laten (zie regels (1) en (2)) :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 762
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Collections.Generic
Imports System.Xml.Linq

Namespace AccessingXMLAxisProperties
    Class ExtensionIndexerExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim element As XElement = <departement>
                                          <name>Sales</name>
                                          <employee>
                                              <id>123</id>
                                              <name>John Smith</name>
                                          </employee>
                                          <employee>
                                              <id>456</id>
                                              <name>Jane Jones</name>
                                          </employee>
                                      </departement>
            Dim names As IEnumerable(Of XElement) = element...<name>
            '
            Console.WriteLine( _
                    element...<name>.ElementAt(1)) '    <name>John Smith</name>
            Console.WriteLine(names(1))            '(1) <name>John Smith</name>
            Console.WriteLine(element...<name>(1)) '(2) <name>John Smith</name>
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
<name>John Smith</name>
<name>John Smith</name>
<name>John Smith</name>

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.