Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

27.1. Wiskundige Functies - System.Math

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

27.1.1. System.Math

De System.Math klasse bevat constanten als PI en E.

Enkele shared functies zijn aanwezig om bijvoorbeeld de absolute waarde te bepalen (via Math.Abs), minima en maxima te bepalen (Math.Min en Math.Max) en getallen af te ronden (Math.Round) :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 683
Class Example
    Public Shared Sub Main()
        ' constants PI and E :
        Console.WriteLine(Math.PI)                                  ' 3,1415...
        Console.WriteLine(Math.E)                                   ' 2,7182...
        '
        ' absolute values :
        Console.WriteLine(Math.Abs(-12.34))                         ' 12,34
        '
        ' minimum and maximum :
        Console.WriteLine(Math.Min(-12.34, 10))                     ' -12,34
        Console.WriteLine(Math.Max(-12.34, 10))                     ' 10
        '
        ' rounding :
        Console.WriteLine(Math.Round(10.5))                         ' 10
        Console.WriteLine(Math.Round(10.51))                        ' 11
        Console.WriteLine(Math.Round(11.5))                         ' 12
        Console.WriteLine(Math.Round(-12.51))                       ' -13
        Console.WriteLine(Math.Round(-12.3456, 2))                  ' -12,35
        '
        Console.WriteLine(Math.Ceiling(-11.5))                      ' -11
        Console.WriteLine(Math.Ceiling(12.5))                       ' 13
        Console.WriteLine(Math.Floor(-12.5))                        ' -13
        Console.WriteLine(Math.Floor(12.5))                         ' 12
        '
        ' power / logarithme / squareroot :
        Console.WriteLine(Math.Pow(2, 3))                           ' 8
        Console.WriteLine(Math.Log(8, 2))                           ' 3
        Console.WriteLine(Math.Sqrt(16))                            ' 4
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
3,14159265358979
2,71828182845905
12,34
-12,34
10
10
11
12
-13
-12,35
-11
13
-13
12
8
3
4
Bij het afronden wordt "bankers rounding" (IEEE Standard 754) gebruikt.  Dit zorgt ervoor dat even getallen vanaf .5 of hoger naar boven worden afgerond, en oneven getallen vanaf .5 of lager naar beneden worden afgerond.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.