Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

1.2. Variabelen

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

1.2.1. Wat zijn Variabelen

Opnieuw brengen we de tekst "Hello World" op de console, deze keer maken we gebruik van variabelen.

Variabelen zijn "dataholders" die worden gebruikt om informatie (data) te bewaren.  Zoals de naam het aangeeft, kan deze inhoud tijdens runtime wijzigen (of variëren).
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 2
Module Example
    Sub Main()
        Dim message As String                       ' declaration            (1)
        message = "Hello World !"                   ' initial assignment     (2)
        '
        ' or :
        ' Dim message As String = "Hello World !"   ' initialization         (3)
        '
        Console.WriteLine(message)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Hello World !

1.2.2. Declaratie van Variabelen

We gaan ervan uit dat voordat een programma een variabele kan gebruiken, het programma het bestaan van deze variabele dient te kennen.  We kunnen het bestaan van die variabele aangeven door die variabele te gaan declareren.

Bij een declaratie geef je minstens volgende zaken op :

- identifier van de variabele
- datatype van de variabele, opgegeven aan de hand van een "type specifier" in de vorm van een As clausule, keyword As gevolgd door de naam van het datatype

Het keyword Dim is een afkorting voor "Declare In Memory".

1.2.3. Datatypes

Een tweetal veel gebruikte datatypes zijn de volgende :

- String : gebruikt voor alfanumerieke data, teksten dus
- Integer : gebruikt voor numeriek data, meer specifiek gehele getallen

Het datatype geeft aan wat voor informatie deze variabele kan bevatten, en welke acties we met deze of op deze variabele kunnen toepassen.  Twee numerieke variabelen bijvoorbeeld, kunnen getallen bevatten die men kan optellen, vermenigvuldigen, delen, ... .

1.2.4. Toekenningen

Als men een variabele wenst op te vullen met een bepaalde waarde dan kan men dit doen door die waarde toe te kennen aan die variabele.  Dus door een toekenning (ook wel assignatie genoemd) te gebruiken.  Deze heeft doorgaans volgende vorm : linkerdeel = rechterdeel

Operator = is de toekenningsoperator.

Aan het linkerdeel wordt de waarde toegekend, doorgaans een variabele.

Het rechterdeel is de expressie die de waarde voorstelt die moet worden toegekend, in bovenstaand voorbeeld is dit een string literal, maar dit kan bijvoorbeeld ook een verwijzing naar een variabele zijn.

Zoals bovenstaand voorbeeld ook illustreert is het mogelijk om tijdens de declaratie reeds een initiële waarde toe te kennen aan een variabele.  Dit doe je steeds door de As clausule te laten volgen door een toekenningsclausule (bestaande uit = gevolgd door een expressie die de toekenningswaarde voorstelt).

Zoals we uit vorig voorbeeld reeds weten, plaatsen we tussen de haakjes van het Console.WriteLine() statement dus hetgeen dat op de console gedrukt moet worden.  Die waarde geef je op door een expressie te vormen die deze waarde voorstelt.  In vorige voorbeeld was dit een string literal, maar deze keer stelt de variabele message de waarde voor.  Een expressie opgesteld aan de hand van een verwijzing naar een variabele zal evalueren naar de inhoud van deze variabele.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.