Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

29.14. Van String naar XML

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

De shared Parse method van de XElement en XDocument klasse kan men gebruiken om deze op te vullen met XML informatie uit een String.

29.14.1. XElement.Parse Method

Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 776
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Xml.Linq

Namespace LoadingXML
    Class LoadingXElementFromStringExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim inner As XElement = XElement.Parse("<name>John Smith</name>")
            Dim outer As XElement = <employee><%= inner %></employee>
            Console.WriteLine(outer.ToString())
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
<employee>
  <name>John Smith</name>
</employee>

29.14.2. XDocument.Parse Method

Een voorbeeld met de XDocument.Parse method :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 777
Namespace LoadingXML
    Class LoadingXDocumentFromStringExample1
        Public Shared Sub Main()
            Dim document As XDocument = _
                  XDocument.Parse("<?xml version=""1.0""?>" & _
                                  "<employee>" & _
                                  "  <name>John Smith</name>" & _
                                  "</employee>")
            Console.WriteLine(document.ToString())
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
<employee>
  <name>John Smith</name>
</employee>
Indien de String foutief is samengesteld, bijvoorbeeld bij fouten tegen de XML 1.0 specificaties, zoals het gebrek aan een root element, zal een System.Xml.XmlException optreden :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 778
Namespace LoadingXML
    Class LoadingXDocumentFromStringExample2
        Public Shared Sub Main()
            Try
                Dim document As XDocument = _
                      XDocument.Parse("<?xml version=""1.0""?>")
            Catch ex As System.Xml.XmlException
                Console.WriteLine(ex.Message)
            End Try
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
Root element is missing.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.