Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

1.1. Uitvoer en Commentaar in Modules

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

1.1.1. Hello World

Onderstaand voorbeeld zal de tekst "Hello World" op de console drukken.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 1
Module Example                                                             ' (1)
    Sub Main()                                                             ' (2)
        ' following instruction writes some text to the console            ' (3)
        Console.WriteLine("Hello World !")                                 ' (4)
        '
        Console.ReadLine()                                                 ' (5)
    End Sub                                                                ' (6)
End Module                                                                 ' (7)
Console Application Output
Hello World !

1.1.2. Commentaar

Elke regel die wordt voorafgegaan door een single quote (3) is commentaar.  Commentaar wordt (net zoals lege regels) door de compiler genegeerd, en heeft dus geen enkele invloed op het programma.

Gebruik overvloedig commentaar om uw programma's te verduidelijken, dit in hoofdzaak om latere aanpassing aan de code te vereenvoudigen.

Let echter op, het feit dat commentaar eender wat kan inhouden (gezien het niet wordt gecompileerd, of dus ook niet wordt gecontroleerd), is zowel het sterkste als het zwakste punt van commentaar.  Maar al te vaak wordt het nagelaten om bij het aanpassen van broncode, ook de commentaar te gaan aanpassen.  Commentaar die niet up-to-date is, is zinloos en contraproductief.
Visual Studio : In de editor (en op de website) is commentaar groen (bij default instellingen).
Keyword REM (afkorting voor remark) is een alternatief voor het gebruik van een single quote : REM Dit is een commentaarregel.

1.1.3. Modules

Een module is een gewone codeblok waarin we onze broncode gaan uitschrijven.

Onze code staat steeds tussen Module (1) - wat het begin van het codeblok aangeeft - en End Module (7) - wat het einde van het codeblok aangeeft.
Visual Studio : Om deze module uit te voeren volstaat het om in de Visual Studio IDE menuoptie "Debug" te kiezen voor "Start Debugging".

1.1.4. Identifiers en Keywords

Een module heeft een bepaalde naam, ook wel identifier genoemd.  We kunnen steeds zelf onze identifiers uitkiezen.

Daarbij moeten we ons echter wel aan enkele regels houden :

- Het moet 1 woord zijn, dus geen spaties gebruiken.
- De identifier moet uniek zijn binnen het geheel waarin de identifier is opgegeven, hier mag in ons project er dus slechts 1 module zijn met de naam Example.
- De karakters a t.e.m. z, A t.e.m. Z, 0 t.e.m. 9 en een underscore (_) mogen gebruikt worden.
- De identifier mag niet beginnen met een cijfer.
- De identifier mag niet zomaar (zie verderop in de leerstof) een gereserveerd woord (reserved keyword) zijn.  Een reserved keyword is een woord die door de programmeertaal reeds voor iets anders wordt gebruikt, bijvoorbeeld Module (1), Sub (2) en End (6)(7).

Een gereserveerd woord kan wel gebruikt worden, indien er vierkante haakjes ( [ ]) rond staan, bijvoorbeeld : [Module])
Visual Studio : In de editor (en op de website) zijn reserved keywords blauw (bij default instellingen).

1.1.5. Procedures

In het voorbeeld zie je een routine (procedure) met de identifier Main.

Alle instructies, die om het simpel te zeggen iets doen - en niet louter definiërend of declaratief zijn -, moeten in een procedure worden opgenomen.

Een procedure start met het keyword Sub (2) en eindigt met het End Sub (6).

Naast Sub wordt de identifier (hier Main) van de procedure vermeldt (2).
Bij uitvoering van een console applicatie zal steeds op zoek worden gegaan naar de hoofdprocedure die moet worden uitgevoerd.  Verderop in de leerstof zullen we zien hoe een module meerdere procedures kan bevatten.  Omdat er geweten moet zijn met welke procedure gestart wordt, krijgt deze een vaste identifier, namelijk Main.

1.1.6. Output

Instructie Console.WriteLine() zorgt ervoor dat een regel op de console wordt geschreven.  Wat op de console wordt geschreven, is wat is opgeven tussen de haakjes.

1.1.7. Input

Omdat een console applicatie simpelweg alles gaat uitvoeren wat in de Main procedure staat, en zich vervolgens weer gaat afsluiten, nemen we op de laatste regel van die Main procedure vaak een Console.ReadLine() statement op.  Deze gaat een regel inlezen.  Een regel is per definitie nul of meerdere karakters afgesloten door een end-line karakter (wat neerkomt op een aanslag van de "Enter" toets) als de invoer van de gebruiker afkomstig is.

1.1.8. Strings en Literals

De bedoeling van dit programma is om steeds de tekst "Hello World !" op de console te drukken.  Omdat deze tekst een onveranderlijk (lees letterlijk) stuk tekst is, noemt men dit ook wel een "string literal".

Een "string" is een aaneenschakeling van meerdere karakters.

Een string literal plaats men steeds tussen double quotes ("...").
Visual Studio : In de editor (en op de website) zijn string literals rood (bij default instellingen).

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.