Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

15.2. Try ... Catch ... End Try Statementblok

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Een Try ... Catch ... End Try statementblok staat je toe om exceptions die optreden in het Try gedeelte af te handelen in het Catch gedeelte.

Indien een exceptie optreedt in het Try gedeelte, stop de het uitvoering daar, en wordt een sprong gemaakt naar het Catch blok.  In volgend voorbeeld wordt regel (1) hier dus nooit uitgevoerd :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 397
Class TryCatchExample
    Public Shared Sub Main()
        Console.WriteLine("Start...")
        '
        Try
            Dim dividend As Integer = 10
            Dim divisor As Integer = 0
            Dim result As Integer = dividend \ divisor
            Console.WriteLine(result)                                      ' (1)
        Catch
            Console.WriteLine("Exception occured...")
        End Try
        '
        Console.WriteLine("End...")
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
Start...
Exception occured...
End...
Bemerk ook hoe variabelen die gedeclareerd worden in een bepaald gedeelte van het Try ... End Try statementblok lokaal zijn voor dat gedeelte ( statementblokvariabelen).  Dus bijvoorbeeld een variabele die je declareerd in het Try gedeelte is niet beschikbaar in het Catch gedeelte.
Wens je een variabele te gebruiken in verschillende gedeeltes, declareer die dan voor het Try ... End Try statementblok.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.