Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

32.3. Tracing - System.Diagnostics.Trace Klasse

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

32.3.1. Tracing

Alhoewel er veel verschillende definitie bestaan van tracing, zou ik de acties die je onderneemt bij tracing willen beschouwen als een deelverzameling van het debuggen.
Het blijft als doel hebben informatie over het goede of foutieve verloop van de applicatie na te gaan, (trace) informatie die dus voor de ontwikkelaars, en niet voor de eindgebruikers, van nut zijn.

Net als het gebruik van de Debug klasse, is ook het gebruik van de gelijkaardige Trace klasse een vorm van tracing, of debugging als je het zo wil noemen.

32.3.2. Trace Klasse

De Trace klasse is identiek aan de Debug klasse maar luistert enkel naar de TRACE compiler directive.

Ook deze klasse beschikt ondermeer over een Write, WriteIf, WriteLine, WriteLineIf en Assert method :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 796
#Const TRACE = True
Class Example
    Public Shared Sub Main()
        Trace.WriteLine("Message 1")
    End Sub
End Class
Visual Studio : In het Output toolvenster verschijnt de boodschap :
Message 1

32.3.3. TRACE Compiler Directive

Naar analogie met de DEBUG compiler directive is er ook een TRACE compiler directive die aangeeft of tracing wordt opgenomen.

Ook deze is instelbaar op documentniveau in de code via #Const TRACE = True of #Const TRACE = False, in ontwikkelomgevingen als Visual Studio op projectniveau of simpelweg via de commandline compiler schakeloptie /d:TRACE=TRUE of /d:TRACE=FALSE.
Visual Studio : Ook op projectniveau kan dit worden ingesteld.  Hiervoor ga je naar de projecteigenschappen, en druk je op het tabblad Compile op de knop Advanced Compile Options ... .  In het verkregen Advanced Compiler Setting dialog heb je de optie Define TRACE constant die aan of uit kan vinken.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.