Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

32.11. TraceSource.TraceData

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Naast de TraceInformation en TraceEvent methods van de klasse TraceSource is er ook nog een TraceData method.

Method TraceData werkt identiek als de TraceEvent maar verwacht geen tekstuele boodschap, maar kan eender welke data (in Object vorm) als boodschap aannemen.

De ToString() implementatie van die data bepaald welke de tekstuele informatie is die de listeners gaan weergeven :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 808
Imports System.Diagnostics
#Const TRACE = True
Class Person
    Public Property Name As String
    Public Overrides Function ToString() As String
        ToString = Name
    End Function
End Class
Class ExampleTraceData
    Public Shared Sub Main()
        Dim traceSource As New TraceSource("myTraceSource", _
                                           SourceLevels.All)
        traceSource.Listeners.Clear()
        traceSource.Listeners.Add(New ConsoleTraceListener)
        '
        Dim person1 As New Person With {.Name = "John"}
        '
        traceSource.TraceData(TraceEventType.Information, 1, person1)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Op de console verschijnt het volgende :
Console Application Output
myTraceSource Information: 1 : John

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.