Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

32.8. TraceSource.Listeners en TraceEvent

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

32.8.1. TraceSource.Listeners

Naast de DefaultListener kan men aan TraceSource instanties ook andere listeners (afgeleiden van TraceListener) toevoegen.

Bekijk de vorige topics voor een bespreking van enkele voorgedefinieerde listeners.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 802
Imports System.Diagnostics
#Const TRACE = True
Class ExampleWithOtherListener
    Public Shared Sub Main()
        Dim traceSource As New TraceSource("myTraceSource", _
                                           SourceLevels.Information)
        traceSource.Listeners.Clear()
        ' or : traceSource.Listeners.RemoveAt(0)
        ' or : traceSource.Listeners.Remove("DefaultListener")
        traceSource.Listeners.Add(New ConsoleTraceListener)
        traceSource.TraceEvent(TraceEventType.Information, 1, "Message 1")
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Op de console verschijnt het volgende :
Console Application Output
myTraceSource Information: 1 : Message 1
De Clear method wordt in bovenstaand voorbeeld gebruikt om eerst alle listeners (in dit geval enkel de DefaultListener) uit traceSource te halen.
Hetzelfde resultaat kan hier bekomen worden via de Remove of RemoveAt methods.

32.8.2. TraceEvent

In bovenstaand voorbeeld zien we voor het eerst het gebruik van de TraceEvent method.  Ook daar kunnen we uiteraard de boodschap bepalen ( hier derde argumentwaarde).

Het tweede argument is de ID van de boodschap.  Deze ID kan eender welke Integer waarde zijn, en dient louter om extra boodschapidentificatie informatie aan de trace toe te voegen.

Het eerste argument geeft aan, via een TraceEventType enumeratiewaarde, wat voor soort boodschap dit is.  In dit geval een simpele informatie boodschap.  Verderop meer over de soorten boodschappen.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.