Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

32.9. TraceListener.TraceOutputOptions en TraceOptions

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

32.9.1. TraceOptions.DateTime

In volgende voorbeelden levert de TraceSource meer informatie - dan enkel de boodschap - op.

Welke informatie, enkel de boodschap of meer, een bepaalde listener weergeeft, kan per listener worden ingesteld via de TraceOutputOptions property :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 803
Imports System.Diagnostics
#Const TRACE = True
Class ExampleWithListenerTraceOutputOptionDateTime
    Public Shared Sub Main()
        Dim traceSource As New TraceSource("myTraceSource", SourceLevels.All)
        '
        traceSource.Listeners.Clear()
        '
        Dim traceListener As TraceListener = New ConsoleTraceListener
        traceListener.TraceOutputOptions = TraceOptions.DateTime
        '
        traceSource.Listeners.Add(traceListener)
        '
        traceSource.TraceEvent(TraceEventType.Information, 1, "Message 1")
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Op de console verschijnt het volgende :
Console Application Output
myTraceSource Information: 1 : Message 1
    DateTime=2008-11-20T12:16:50.1080387Z
In bovenstaand voorbeeld gaat de ConsoleTraceListener ook informatie over de datum en tijd van de trace boodschap weergeven.

32.9.2. TraceOptions.ProcessId, .ThreadId en .Timestamp

Het <Flags> attribuut is voor de TraceOptions enumeratie ingesteld, hierdoor kunnen meerder opties gecombineerd worden (via de bitwise Or operator), vandaar ook meervoud in die identifier van die enumaratie (TraceOptionS en niet TraceOption).

In onderstaand voorbeeld wordt ook de process ID, thread ID en tickcount ( Timestamp) weergegeven :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 804
Imports System.Diagnostics
#Const TRACE = True
Class ExampleWithListenerOtherTraceOutputOptions
    Public Shared Sub Main()
        Dim traceSource As New TraceSource("myTraceSource", _
                                           SourceLevels.All)
        '
        traceSource.Listeners.Clear()
        '
        Dim traceListener As New ConsoleTraceListener
        traceListener.TraceOutputOptions = TraceOptions.ProcessId Or _
                                           TraceOptions.ThreadId Or _
                                           TraceOptions.Timestamp
        '
        traceSource.Listeners.Add(traceListener)
        '
        traceSource.TraceEvent(TraceEventType.Information, 1, "Message 1")
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Op de console verschijnt het volgende :
Console Application Output
myTraceSource Information: 1 : Message 1
    ProcessId=2512
    ThreadId=9
    Timestamp=1284893959074

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.