Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

32.14. TraceListener.Filter en SourceFilter

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Door middel van SourceFilter zou je een listener tijdelijk enkel naar de boodschappen die van één bron (een TraceSource) afkomstig zijn laten luisteren.  Een listener kan immers aan meerdere TraceSources gekoppeld zijn.

Bij het aanmaken van een SourceFilter object geef je aan de constructor de naam van het TraceSource object door waarvan de listener wel nog naar de boodschappen moet luisteren.
Dit SourceFilter object kan vervolgens worden ingesteld in de Filter property van het listenerobject :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 812
Imports System.Diagnostics
#Const TRACE = True
Class ExampleSourceFilter
    Public Shared Sub Main()
        Dim traceSource1 As New TraceSource("traceSource1", SourceLevels.All)
        Dim traceSource2 As New TraceSource("traceSource2", SourceLevels.All)
        '
        traceSource1.Listeners.Clear()
        traceSource2.Listeners.Clear()
        '
        Dim consoleTraceListener As New ConsoleTraceListener
        '
        traceSource1.Listeners.Add(consoleTraceListener)
        traceSource2.Listeners.Add(consoleTraceListener)
        '
        consoleTraceListener.Filter = New SourceFilter("traceSource1")
        '
        traceSource1.TraceEvent(TraceEventType.Information, 1, "Message 1")
        traceSource2.TraceEvent(TraceEventType.Information, 2, "Message 2")
        '
        consoleTraceListener.Filter = New SourceFilter("traceSource2")
        '
        traceSource1.TraceEvent(TraceEventType.Information, 3, "Message 3")
        traceSource2.TraceEvent(TraceEventType.Information, 4, "Message 4")
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Op de console verschijnt het volgende :
Console Application Output
traceSource1 Information: 1 : Message 1
traceSource2 Information: 4 : Message 4
De overige "Message2" en "Message3" worden weggefilterd.

Je kan ofwel met een EventTypeFilter ofwel met een SourceFilter werken.
Tracelisteners ondersteunen op elke gegeven moment maximaal één filter.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.