Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

32.13. TraceListener.Filter en EventTypeFilter

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

De SourceLevels kunnen ook op niveau van de TraceSource.Listeners worden ingesteld.  Dit kan aan de hand van de Filter property van de listeners :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 811
Imports System.Diagnostics
#Const TRACE = True
Class ExampleTraceListenerEventTypeFilter
    Private Shared traceSource As TraceSource
    Public Shared Sub Main()
        Dim traceSource As New TraceSource("myTraceSource", _
                                           SourceLevels.Information)
        '
        Dim veryIntrestedTraceListener As TraceListener
        veryIntrestedTraceListener = traceSource.Listeners.Item("Default")
        ' or :
        ' veryIntrestedTraceListener = traceSource.Listeners.Item(0)
        veryIntrestedTraceListener.Filter = _
                                           New EventTypeFilter(SourceLevels.All)
        '
        Dim warningOrMoreSeriousTraceListener As New ConsoleTraceListener
        traceSource.Listeners.Add(warningOrMoreSeriousTraceListener)
        warningOrMoreSeriousTraceListener.Filter = _
                                       New EventTypeFilter(SourceLevels.Warning)
        '
        traceSource.TraceEvent(TraceEventType.Critical, 1, "Critical Message")
        traceSource.TraceEvent(TraceEventType.Error, 2, "Error Message")
        traceSource.TraceEvent(TraceEventType.Warning, 3, "Warning Message")
        traceSource.TraceEvent(TraceEventType.Information, 4, _
                                                          "Information Message")
        traceSource.TraceEvent(TraceEventType.Verbose, 5, "Verbose Message")
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Op de console verschijnt het volgende :
Console Application Output
myTraceSource Critical: 1 : Critical Message
myTraceSource Error: 2 : Error Message
myTraceSource Warning: 3 : Warning Message
In het Output toolvenster verschijnt het volgende :
myTraceSource Critical: 1 : Critical Message
myTraceSource Error: 2 : Error Message
myTraceSource Warning: 3 : Warning Message
myTraceSource Information: 4 : Information Message
Ondanks dat de veryIntrestedTraceListener naar alle (SourceLevels.All) boodschappen wil luisteren, ontvangt deze listener enkel boodschappen van niveau Information of ernstiger omdat traceSource zelf enkel naar deze boodschappen luistert.

De warningOrMoreSeriousTraceListener geeft geen boodschappen weer van een lager niveau dan SourceLevels.Warning omdat zijn filter zo is ingesteld.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.