Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

15.5. System.FormatException

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Opnieuw een gelijkaardig voorbeeld, maar deze keer laten we het deeltal door de gebruiker bepalen.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 400
Class SystemFormatExceptionExample1
    Public Shared Sub Main()
        Try
            Dim dividend As Integer = 10
            Console.Write("Divisor ? : ")
            Dim divisor As Integer = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine())
            Dim result As Integer = dividend \ divisor
            Console.WriteLine(result)
        Catch ex As System.DivideByZeroException
            Console.WriteLine("DivideByZeroException occured...")
        End Try
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Voert de gebruiker hier "2" in dan zal er geen exceptie optreden en wordt het resultaat afgedrukt.
Console Application Output
Divisor ? : 2
5
Voert de gebruiker "0" in dan treedt een exceptie van het type DivideByZeroException op en zal het bijhorende Catch gedeelte deze fout afhandelen.
Console Application Output
Divisor ? : 0
DivideByZeroException occured...
Voert de gebruiker echter iets in als "hello" dan treedt er een System.FormatException op die hier in het programma niet wordt opgevangen.
Er is namelijk geen corresponderend Catch gedeelte die dit type van exceptie kan afhandelen.

We zouden dit kunnen oplossen door opnieuw in het Catch gedeelte een variabele van het algemeen overkoepelende System.Exception type te declareren.  Dan kan elk type van exceptie door deze Catch worden afgehandeld.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 401
Class SystemFormatExceptionExample2
    Public Shared Sub Main()
        Try
            Dim dividend As Integer = 10
            Console.Write("Divisor ? : ")
            Dim divisor As Integer = System.Convert.ToInt32(Console.ReadLine())
            Dim result As Integer = dividend \ divisor
            Console.WriteLine(result)
        Catch ex As System.Exception
            Console.WriteLine("Exception occured...")
        End Try
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Voert de gebruiker "hello" in (FormatException) dan krijgen we volgende afhandeling :
Console Application Output
Divisor ? : hello
Exception occured...
Voert de gebruiker "0" in dan wordt ook deze fout (DivideByZeroException) door hetzelfde Catch blok afgehandeld :
Console Application Output
Divisor ? : 0
Exception occured...

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.