Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

15.3. System.Exception

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

In het Catch gedelte kan je een variabele declareren van een exceptiontype, hier gewoon van het type System.Exception.  Dit heeft in dit voorbeeld als nut dat je dan via die variabele informatie over de exception kan gaan opvragen.  Dit om bijvoorbeeld een gepaste foutboodschap te loggen.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 398
Class SystemExceptionExample
    Public Shared Sub Main()
        Try
            Dim dividend As Integer = 10
            Dim divisor As Integer = 0
            Dim result As Integer = dividend \ divisor
            Console.WriteLine(result)
        Catch ex As System.Exception
            Console.WriteLine("Exception occured...")
            Console.WriteLine("  Message : " & ex.Message)
            Console.WriteLine("  Source  : " & ex.Source)
            Console.WriteLine("  Method  : " & ex.TargetSite.ToString())
        End Try
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
Exception occured...
  Message : Attempted to divide by zero.
  Source  : TryCatchExampleApplication
  Method  : Void Main()
Property Message is beschikbaar voor exceptionobjecten en levert extra informatie (As String) op over de opgetreden fout.

De Source property geeft de naam (As String) van de applicatie of het object waarin de fout is veroorzaakt.

Property TargetSite (As System.Reflection.MethodBase) duidt aan welke method de fout veroorzaakt heeft.  Een tekstuele representatie van de naam van die method kan bekomen worden door van TargetSite een ToString() op te vragen.

Declareer je geen variabele van een exceptietype in het Catch gedeelte, dan staat er eigenlijk by default As System.Exception.  Maar gezien je dan geen variabele hebt gedeclareerd (zoals ex) kan je de members van dat exceptie-object niet gaan aanspreken.

Naam ex is een veel gebruikte naam voor dergelijke Exception variabele, maar hiervoor kan eender welke identifier gebruikt worden.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.