Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

15.4. System.DivideByZeroException

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

In plaats van in het Catch blok een variabele te declareren van het type System.Exception kan men ook specifieker zijn en hier bijvoorbeeld een variabele van het type System.DivideByZeroException declareren.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 399
Class SystemDivideByZeroExceptionExample
    Public Shared Sub Main()
        Try
            Dim dividend As Integer = 10
            Dim divisor As Integer = 0
            Dim result As Integer = dividend \ divisor
            Console.WriteLine(result)
        Catch ex As System.DivideByZeroException
            Console.WriteLine("DivideByZeroException occured...")
            Console.WriteLine("  Message : " & ex.Message)
            Console.WriteLine("  Source  : " & ex.Source)
            Console.WriteLine("  Method  : " & ex.TargetSite.ToString())
        End Try
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
DivideByZeroException occured...
  Message : Attempted to divide by zero.
  Source  : TryCatchExampleApplication
  Method  : Void Main()
Alle exceptietypes, dus ook DivideByZeroException zijn afgeleid van het type System.Exception, wat maakt dat een referentie van eender welk exceptie-object kan gestockeerd worden in een variabele van het type Exception.
Bemerk ook hoe we in het Catch gedeelte nog altijd de Message, Source en TargetSite bijvoorbeeld kunnen opvragen.  Deze members worden door DivideByZeroException immers overgeërfd van basistype Exception.

Hier handelt het Catch gedeelte dus specifiek DivideByZeroExceptions af, andere soorten van exceptions die zouden optreden, zouden dus niet worden afgehandeld.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.