Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

15. Structured Exception Handling

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.


Bij het ontwikkelen van een applicatie kunnen er verschillende soorten van fouten optreden :

- Synthax- of compilefouten worden door de compiler (en in de meeste IDEs ook door de editor opgemerkt).  Deze worden veroorzaakt door fouten in de synthax, of indien je met andere woorden de regels van de programmeertaal (of dus compiler) zou overtreden.
Dit soort van fouten is niet erg, omdat je nooit tot een foutief programma kunt bekomen, gezien de code niet compileerd tot een programma.
Deze fouten zijn eenvoudig te vermijden door een goeie editor of IDE te gebruiken.

- Runtime- of uitvoeringsfouten (ook wel "exceptions" genoemd) treden op bij niet voorziene omstandigheden (uitzonderingen).
Dit soort van fouten is wel erg, omdat ze indien ze optreden in een applicatie - die met dat optreden geen rekening houdt - gaan leiden tot programma-afbreking.  Wat bijvoorbeeld zou kunnen inhouden dat de gebruiker van het programma niet meer de mogelijkheid heeft zijn/haar geleverde werk te bewaren.
Opvangen van deze fouten kan via "exception handling", wat een coderingsmechanisme is.
Veel van deze fouten kunnen ook voorkomen worden door "strikt" te coderen ( met Option Strict On).

- Logische founten worden gemaakt bij het indruisen tegen de (gewenste) logica van de applicatie.  Vaak, maar niet altijd, zal een logische fout leiden tot een runtimefout.
Dit type van fouten is vaak moeilijk opspoorbaar, hiervoor beschik je best over uitgebreide debugmogelijkheden in je IDE.

Excepties treden op bij een niet voorziene omstandigheid.  Je spreekt bijvoorbeeld een bestand aan op een bepaald opslagmedium, terwijl dat medium niet gevonden wordt.

Om te gaan vermijden dat excepties leiden tot programma-afbreking en om ervoor te zorgen dat programmas zelfs bij het optreden van excepties verder functioneren kunnen we gebruik maken van exception handling.

Je kan spreken over twee soorten van exception handling :

- "Unstructured exception handling"  ("UEH") wordt tegenwoordig zo genoemd omdat men nu ook spreekt over "structured exception handling", is een techniek die bijvoorbeeld in oudere niet .NET versies van Visual Basic bestond uit foutcodes en On Error statements.

- "Structured exception handling" ("SEH") is het op gestructureerde wijze ( aan de hand van statementblokken) omgaan met optredende exceptions.

Unstructured exception is nog altijd mogelijk in Visual Basic applicaties, maar is minder flexibel, minder gestructureerd en een minder leesbare coderingstechniek.  We gaan ons dan ook concentreren op structured exception handling.

Onderwerpen

  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008


Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.