Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

16.4. String.Empty

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Type String is een referencetype, waardoor de defaultwaarde van dit datatype, net als van alle andere referencetypes Nothing is (1).

Er is echter wel een verschil tussen Nothing en String.Empty  ( ook wel voorgesteld door de String literal "").  String.Empty stelt weldegelijk een String instantie voor, maar deze bevat echter geen karakters.
Zo zal de expressie String.Empty.Length 0 opleveren (2).  Het aanroepen van Length op string1 die Nothing bevat daarentegen, zou leiden tot een fout at runtime (NullReferenceException).

De tekstuele representatie (op de console) van Nothing (4) en String.Empty (5) zal leeg zijn, of geen enkel karakter bevatten.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 423
Option Explicit On
Option Strict On
Class Example
    Public Shared Sub Main()
        Dim string1 As String
        Console.WriteLine(string1 Is Nothing)                         ' True (1)
        '
        Dim string2 As String = String.Empty
        Console.WriteLine(string2.Length)                             ' 0    (2)
        'Console.WriteLine(string1.Length)                            '      (3)
        '
        Console.WriteLine("*" & string1 & "*")                        ' **   (4)
        Console.WriteLine("*" & string2 & "*")                        ' **   (5)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
True
0
**
**

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.