Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

16.3. String Constructor

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Net als eender welk ander datatype, kan een String instantie gecreëerd worden aan de hand van een constructor.

Hierbij moet aan deze constructor een aantal parameters worden doorgegeven :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 422
Option Explicit On
Option Strict On
Class Example
    Public Shared Sub Main()
        Dim value As Char() = New Char() {"a"c, "b"c, "c"c, "d"c, "e"c}
        Dim startIndex As Integer = 1
        Dim length As Integer = 3
        '
        Dim string1 As New String(value)
        Console.WriteLine(string1)                        ' "abcde"
        '
        string1 = New String(value, startIndex, length)
        Console.WriteLine(string1)                        ' "bcd"
        '
        Dim c As Char = "."c
        Dim count As Integer = 10
        '
        string1 = New String(c, count)
        Console.WriteLine(string1)                        ' ".........."
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
abcde
bcd
..........

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.