Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

8.7. Statementblock Variabelen

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Sommige variabelen worden niet rechtstreeks in een procedure, maar in een statementblock - gedefinieerd in de procedure - gedeclareerd.

In onderstaand voorbeeld :
- is ifVariabele enkele bereikbaar tussen If en Else
- is elseVariabele enkele bereikbaar tussen Else en End If
- is caseVariable enkel bereikbaar tussen in Case 1
- is doVariabele enkele bereikbaar tussen Do en Loop
- is forVariabele1 en forVariabele2 enkel bereikbaar tussen For en Next
- is forEachVariabele1 en forEachVariabele1 enkel bereikbaar tussen For Each en Next
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 164
Module Example1
    Sub Main()
        Dim someCondition As Boolean
        If someCondition Then
            Dim ifVariable As Integer
            '...
        Else
            Dim elseVariable As Integer
            '...
        End If
        '
        Dim someExpression As Integer
        Select Case someExpression
            Case 1
                Dim caseVariable As Integer
                '...
            Case 2
        End Select
        '
        Do
            Dim doVariable As Integer
            '...
        Loop
        '
        For forVariable1 As Integer = 1 To 10
            Dim forVariable2 As Integer
            '...
        Next
        '
        Dim someCollection As Integer()
        For Each forEachVariable1 As Integer In someCollection
            Dim forEachVariable2 As Integer
            '...
        Next
    End Sub
End Module
Zoals men in bovenstaand voorbeeld kan zien, is het mogelijk de "teller variabele" van een For ... Next of de "elementvariabele" van een For Each ... Next te declareren in de structuur zelf (op de eerste regel).
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 165
Module Example2
    Sub Main()
        For count As Integer = 1 To 5
            Dim forVariable As Integer
            Console.WriteLine(forVariable)
            forVariable += 1
        Next
        Console.WriteLine()
        '
        For count As Integer = 1 To 5
            Dim forVariable As Integer = 1
            Console.WriteLine(forVariable)
            forVariable += 1
        Next
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
0
1
2
3
4

1
1
1
1
1
Bemerkt hoe deze variabelen een beperkte scope hebben, maar wel hun waarde behouden.  Initialisaties worden hier herhaald.

Zolang de procedure in invoering is, zitten deze variabelen in het geheugen.  Na uitvoering van de procedure zullen deze uit het geheugen verdwijnen.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.