Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

7.5. Sorteren van Arrays - Bubble Sort

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Een andere sorteermethode is de "bubble sort".
Hierbij "borrelen" (zoals luchtbellen) de kleinste/lichtste waarden (of eerst te sorteren waarden) naar boven (naar voren) in de array.

Opnieuw gaan we uit van een ongesorteerd en gesorteerd deel in de tabel.

De werkwijze kan als volgt zijn :

(1) Vergelijk alle 2 opeenvolgende waarden van het ongesorteerde deel en verplaats steeds indien nodig de kleinste (of eerst te sorteren) waarde naar boven.

Hierbij bekom je een ongesorteerd deel die 1 element kleiner is, gezien de grootste waarde zich nu reeds onderaan bevindt.

Herhaal stap (1) totdat je een ongesorteerd deel hebt die slecht 1 element bevat.

Opnieuw veronderstellen we dezelfde ongesorteerde waarden :
          [-unsorted---------------------------------------------]
index     0          1          2          3          4
value     88         75         93         81         21
Ongesorteerde deel vanaf index 0 tot en met index 4.

We vergelijken 88 en 75, 88 > 75 => 88 en 75 omwisselen :
          [-unsorted---------------------------------------------]
index     0          1          2          3          4
value     75         88         93         81         21
We vergelijken 88 en 93, 88 < 93 => niet omwisselen :
          [-unsorted---------------------------------------------]
index     0          1          2          3          4
value     75         88         93         81         21
We vergelijken 93 en 81, 93 > 81 => 93 en 81 omwisselen :
          [-unsorted---------------------------------------------]
index     0          1          2          3          4
value     75         88         81         93         21
We vergelijken 93 en 21, 93 > 21 => 93 en 21 omwisselen :
          [-unsorted--------------------------------] [-sorted---]
index     0          1          2          3          4
value     75         88         81         21         93
De grootste waarde bevindt zich nu achter-/onder-aan de tabel, dus dat element bevindt zich reeds op de juiste positie of is dus gesorteerd.

Ongesorteerde deel vanaf index 0 tot en met index 3 :

We vergelijken 75 en 88, 75 < 88 => niet omwisselen :
          [-unsorted--------------------------------] [-sorted---]
index     0          1          2          3          4
value     75         88         81         21         93
We vergelijken 88 en 81, 88 > 81 => 88 en 81 omwisselen :
          [-unsorted--------------------------------] [-sorted---]
index     0          1          2          3          4
value     75         81         88         21         93
We vergelijken 88 en 21, 88 > 21 => 88 en 21 omwisselen :
          [-unsorted---------------------] [-sorted--------------]
index     0          1          2          3          4
value     75         81         21         88         93
Ook 88 bevindt zich nu op de juiste positie, dus maakt nu deel uit van het gesorteerde deel.

Ongesorteerde deel vanaf index 0 tot en met index 2 :

We vergelijken 75 en 81, 75 < 81 => niet omwisselen :
          [-unsorted---------------------] [-sorted--------------]
index     0          1          2          3          4
value     75         81         21         88         93
We vergelijken 81 en 21, 81 > 21 => 81 en 21 omwisselen :
          [-unsorted----------] [-sorted-------------------------]
index     0          1          2          3          4
value     75         21         81         88         93
81 bevindt zich op de juist positie, dus maak deel uit van het gesorteerde deel.

Ongesorteerde deel vanaf index 0 tot en met index 1.

We vergelijken 75 en 21, 75 > 21 => 75 en 21 omwisselen :
          [-sorted-----------------------------------------------]
index     0          1          2          3          4
value     21         75         81         88         93
Het ene zogezegde ongesorteerde element kan nooit verkeerd gesorteerd staan ten opzichte van zichzelf, dus de volledige array is nu gesorteerd.

In deze uitwerking werden per verschuif-doorloping het grootste element naar onder in de array gebracht.  Dus het is alsof de "zwaarste" elementen eerst  naar de "bodem" zakten.  Als je de elementen van het ongesorteerde deel in omgekeerde volgorde doorloopt (van onder naar boven) en steeds het kleinste bovenaan zet, dan bekom je meer het effect van de "lichtste" waarden die "opborrelen".  Welke volgorde je ook gebruikt (van boven naar onder of van onder naar boven), het gaat in beide gevallen over een "bubble sort".
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 120
Module BubbleSortExample
    Sub Main()
        Dim count As Integer = 5
        Dim upperbound As Integer = count - 1
        Dim numbers(upperbound) As Integer
        '
        Dim index As Integer
        For index = 0 To upperbound
            numbers(index) = (count ^ index) * 93 Mod 97 - (count \ (index + 1))
        Next
        '
        Console.Write("unsorted array  : ")
        For index = 0 To upperbound
            Console.Write(numbers(index) & "  ")
        Next
        Console.WriteLine()
        '
        Dim unsortedCount As Integer = count
        Do While unsortedCount > 1
            Dim endIndexUnsortedPart As Integer = unsortedCount - 2
            '
            For index = 0 To endIndexUnsortedPart
                If numbers(index) > numbers(index + 1) Then
                    Dim backup As Integer = numbers(index)
                    numbers(index) = numbers(index + 1)
                    numbers(index + 1) = backup
                End If
            Next
            '
            unsortedCount -= 1
            '
            Console.Write("temporary array : ")
            For index = 0 To upperbound
                Console.Write(numbers(index) & "  ")
            Next
            Console.WriteLine()
        Loop
        '
        Console.Write("sorted array    : ")
        For index = 0 To upperbound
            Console.Write(numbers(index) & "  ")
        Next
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
unsorted array : 88 75 93 81 21
temporary array : 75 88 81 21 93
temporary array : 75 81 21 88 93
temporary array : 75 21 81 88 93
temporary array : 21 75 81 88 93
sorted array  : 21 75 81 88 93

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.