Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

30.20. Runtime XML Schema Validatie in Visual Basic

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

30.20.1. Runtime XML Schema Validatie

Indien je je eigen applicatie at runtime XML informatie wil laten valideren tegen bepaalde schemas dan is dit mogelijk.

Laat hiervoor een System.Xml.XmlReader werken volgens de settings van een System.Xml.XmlReaderSettings object.  En geeft in dit object in wat de vorm van validatie is (bijvoorbeeld System.Xml.ValidationType.Schema), en wat het schema en eventuele targetnamespace is :

XMLSchema1.xsd :
XML Schema Definition
<?xml version="1.0"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="ProductSchema">
 <element name="product">
  <complexType>
   <sequence>
    <element name="name" type="string"/>
    <element name="price" type="decimal"/>
   </sequence>
   <attribute name="id" type="int" use="required"/>
  </complexType>
 </element>
</schema>
XMLFile1.xml :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ps:product xmlns:ps="ProductSchema" id="101">
 <name>Bear</name>
 <price>2.05</price>
</ps:product>
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 789
Class XMLSchemaRuntimeValidationExample
    Public Shared Sub Main()
        Dim settings As New System.Xml.XmlReaderSettings
        settings.ValidationType = Xml.ValidationType.Schema
        settings.Schemas.Add("ProductSchema", "XMLSchema1.xsd")
        '
        Dim reader As System.Xml.XmlReader = _
                           System.Xml.XmlReader.Create("XMLFile1.xml", settings)
        Try
            Do While reader.Read : Loop
            Console.WriteLine("Validated successfully.")
        Catch ex As System.Xml.Schema.XmlSchemaValidationException
            Console.WriteLine("XmlSchemaValidationException occurred :")
            Console.WriteLine(".Message  : " & ex.Message)
            Console.WriteLine(".Line     : " & ex.LineNumber)
            Console.WriteLine(".Position : " & ex.LinePosition)
        End Try
        reader.Close()
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
Validated successfully.
Voeren we dit voorbeeld uit met XMLFile2.xml die het id attribuut mist :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ps:product xmlns:ps="ProductSchema">
 <name>Bear</name>
 <price>2.05</price>
</ps:product>
Dan krijgen we volgende output :
Console Application Output
XmlSchemaValidationException occurred :
.Message : The required attribute 'id' is missing.
.Line   : 2
.Position : 2
Voeren we dit voorbeeld uit met XMLFile3.xml die geen <name> element bevat :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ps:product xmlns:ps="ProductSchema" id="101">
 <price>2.05</price>
</ps:product>
Dan krijgen we volgende output :
Console Application Output
XmlSchemaValidationException occurred :
.Message : The element 'product' in namespace 'ProductSchema' has invalid child
 element 'price'. List of possible elements expected: 'name'.
.Line   : 3
.Position : 4
Voeren we dit voorbeeld uit met XMLFile4.xml waar <price> geen valide Decimal waarde is :
XML Instantie
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ps:product xmlns:ps="ProductSchema" id="101">
 <name>Bear</name>
 <price>xyz</price>
</ps:product>
Dan krijgen we volgende output :
Console Application Output
XmlSchemaValidationException occurred :
.Message : The 'price' element is invalid - The value 'xyz' is invalid accordin
g to its datatype 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal' - The string 'xyz'
is not a valid Decimal value.
.Line   : 4
.Position : 15

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.