Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

19.1. Partial Namespace en Classes

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Het is mogelijk om de code van zowel een namespace als een klasse over verschillende broncodebestanden te spreiden.

In het geval van een klasse dient minstens één van de gedeeltelijke klassedefinities met het keyword Partial gemarkeerd te worden.  Het is echter - voor de leesbaarheid - aan te raden beide gedeeltelijke definities als Partial te markeren.  Zo zie je meteen dat deze klassedefinitie nog ergens anders wordt aangevuld.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 439
Namespace SomeNamespace
    Partial Class SomeClass
        Private _SomeField As String = "SomeValue"
    End Class
End Namespace
Namespace SomeNamespace
    Partial Class SomeClass
        Public ReadOnly Property SomeProperty() As String
            Get
                SomeProperty = _SomeField
            End Get
        End Property
    End Class
End Namespace
Class Example
    Public Shared Sub Main()
        Dim someObject As New SomeNamespace.SomeClass
        Console.WriteLine(someObject.SomeProperty)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
SomeValue

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.