Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

29.2. Overzicht van enkel XML Literals

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

29.2.1. XML XDocument Literal

<?xml version="1.0" [encoding="encoding"] [standalone="yes"/"no"] ?>
[process-instruction-or-comment-literals]
root-element
[process-instruction-or-comment-literals]
Een voorbeeld :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 744
Namespace XMLLiterals
    Class XMLXDocumentLiteralExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim document As XDocument = _
                        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                        <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="process.xsl"?>
                        <!-- some comment -->
                        <employees/>
                        <!-- other comment -->
        End Sub
    End Class
End Namespace
De encoding en standalone attributen in de XML declaration ( XDeclaration) zijn optioneel.
Het standalone attribuut wordt zelden gebruikt en kan aangeven dat de data voorzien in het XML document voldoende is voor een applicatie om te verwerken.

Ook optioneel zijn de XML XProcessingInstruction literals en de XML XComment literals die meermaals mogen voorkomen.

Er moet steeds exact één rootelement aanwezig zijn, deze kan aan de hand van een XML XElement literal worden gedefinieerd.

29.2.2. XML XProcessingInstruction Literal

<?process-name [=process-data] ?>
Een voorbeeld :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 745
Namespace XMLLiterals
    Class XMLXProcessingInstructionLiteralExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim processingInstruction As XProcessingInstruction = _
                        <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="process.xsl"?>
        End Sub
    End Class
End Namespace
De process instructions geven aan hoe applicaties het XML document moeten verwerken.

29.2.3. XML XComment Literal

<!-- comment -->
Een voorbeeld :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 746
Namespace XMLLiterals
    Class XMLXCommentLiteralExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim comment As XComment = <!-- a comment -->
        End Sub
    End Class
End Namespace
De XComment literals kunnen niet genest worden en kunnen geen embedded expressies bevatten.  Over embedded expressies verderop meer.

29.2.4. XML XElement Literal

<name [attributes]/> -or- <name [attributes]>[elements]</name>
Een voorbeeld :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 747
Namespace XMLLiterals
    Class XMLXElementLiteralExample
        Public Shared Sub Main()
            Dim element As XElement = <node1>
                                          <node2></node2>
                                          <node3 />
                                      </node1>
        End Sub
    End Class
End Namespace
De attributen zijn optioneel net als de child element nodes.

De naam van een element is case sensitive.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.