Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

8.11. Optional Nullable Parameters

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

In Visual Basic 10.0 (2010) kunnen nullable types nu ook als Optional parameters (optionele argumenten) worden gebruikt.

Onthoud dat net als voorheen je steeds een initiële waarde aan optionele parameters moet toekennen:
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 179
Namespace VisualBasic2010
    Module Example
        Sub Method1(Optional ByVal argument As Integer? = 1)
            ' ...
        End Sub
        Sub Method2(Optional ByVal argument As Integer? = Nothing)
            ' ...
        End Sub
    End Module
End Namespace

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.