Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

27.4. Opdrachtregel Programmas

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

27.4.1. GetCommandLineArgs

"Console Applications" worden vooral gebruikt om opdrachtregel programmas ( commandline applications) te creëren.  Deze worden vanop de opdrachtregel ( command prompt) opgestart.

Opdrachtregel applicaties werken vaak met argumenten.  Men kan de shared function GetCommandLineArgs() As String() gebruiken van de System.Environment klasse om de argumenten op te vangen.
Let op : het eerste argument is steeds filepath en filename van de uitgevoerde applicatie.

Onderstaand voorbeeld zal de som van de twee parameters afdrukken :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 689
Class Example
    Public Shared Sub Main()
        Dim commandLineArgs As String() = Environment.GetCommandLineArgs()
        Console.Write(commandLineArgs(1) + commandLineArgs(2))
    End Sub
End Class
Build bovenstaand voorbeeld, start de opdrachtregel prompt op, en roep het gebuilde programma daar aan met twee numerieke argumenten,
bijvoorbeeld :
C:\d:\test\example1 10 20
Console Application Output
30

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.