Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

5.2. Numeric Decimal Datatypes - Single Double Decimal

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Om getallen met cijfers na het decimaal scheidingssymbool voor te stellen kan men gebruik maken van volgende datatypes :
Single   4 bytes (32-bit floating-point notation)
         range : negative values : -3.4028235E+38 <-> -1.401298E-45
                 zero
                 positive values : +1.401298E-45 <-> +3.4028235E+38

Double   8 bytes (64-bit floating-point notation)
         range : negative values : -1.7976931348623157E+308 <->
                                       -4.94065645841247E-324
                 zero
                 positive values : +4.94065645841247E-324) <->
                                       +1.7976931348623157E+308

Decimal 16 bytes (128-bit fixed-point notation (base 10))
        range (without digits after the decimal separator) :
                            -79228162514264337593543950335  <->
                            +79228162514264337593543950335
        range (with maximum 28 digits after the decimal separator) :
                            -7.9228162514264337593543950335 <->
                            +7.9228162514264337593543950335
        smallest values :   -0.0000000000000000000000000001 (-eerste-28) and
                            +0.0000000000000000000000000001 (+eerste-28)
De notatie E gevolgd door een getal is de technische en wetenschappelijke notatie voor de exponent van het grondtal 10.
2E-3 bijvoorbeeld is gelijk aan twee maal tien tot de min derde macht (of dus 0.002).

De floating-point representatie (en bewerkingen) volgt hier de IEEE 754 standaard.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 87
Module Example1
    Sub Main()
        Dim someDouble As Double = 1.5                                     ' (1)
        Console.WriteLine(someDouble)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
1,5
Gebruikt dus het Decimal datatype indien men de grootste precisie en nauwkeurigheid wenst te bekomen, bijvoorbeeld bij financiële applicaties.  Breng echter wel in rekening dat het Decimal datatype veruit het traagst numerieke datatype is.  Wanneer snelheid belangrijker is dan nauwkeurigheid, valt het Double datatype te verkiezen.

Regel (1) demonstreert dat het decimaal scheidingssymbool een punt (.) is.  Cijfers die een waarde tussen een eenheid aangeven plaats je dus na een punt.

Wanneer je bovenstaand voorbeeld uitvoert dan is de kans groot dat je "1,5" op de console krijgt (dus met een komma).  Dit is niet altijd zo, dit is afhankelijk van culture-info.

De default waarde van alle numerieke datatypes is steeds 0(.0).

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.