Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

9.11. NotInheritable, Final of Sealed Klassen

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Wanneer een klasse gedefinieerd wordt dan is die by default overerfbaar ( inheritable) (zoals op regel (1)).

Dit zouden we kunnen aanpassen door het NotInheritable keyword op te nemen in de klassedefinitie (zoals op regel (2)).
Het is hierbij niet meer mogelijk om in een Inherits clausule te verwijzen naar de "niet-overerfbare" klasse .  Regel (3) zal dan ook een compileerfout veroorzaken.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 266
Class InheritableBaseClass
End Class
Class SubClass1 : Inherits InheritableBaseClass                           ' (1)
End Class

NotInheritable Class NotInheritableClass                                  ' (2)
End Class
Class SubClass2 : Inherits NotInheritableClass                           ' (3)
End Class
De NotInheritable klassen worden ook wel "final" of "sealed" klassen genoemd.

Sealed classes worden vooral gebruikt om de klasse af te schermen, wanneer je dus wenst dat de klasse niet herbruikt kan worden bij wijze van overerving.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.