Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

24.7. Multiline Lambda Expressions

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

24.7.1. Lambda Expressies

In Visual Basic 9.0 (2008) kon men reeds gebruik maken van lambda expressies.
Zo zal in volgend voorbeeld de expressie (Function(value As Integer) value * 2) evalueren naar een delegate die we vervolgens invokeren met argumentwaarde 5.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 652
Namespace VisualBasic2008
    Class Example
        Public Shared Sub Main()
            Console.Write((Function(value As Integer) value * 2).Invoke(5)) ' 10
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace
Hier zal dus het dubbele van 5 op de console worden geschreven.
Console Application Output
10

24.7.2. Multiline Statement Landers

In Visual Basic 10.0 (2010) is het nu ook mogelijk om lambda expressies over meerdere regels te spreiden.  Zo kunnen we in volgend voorbeeld in plaats van de AddressOf Print expressie ook meteen deze definitie als multiline lambda expressie opnemen.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 653
Namespace VisualBasic2010
    Class Example
        Public Shared Sub Main()
            Dim values As Integer() = New Integer() {1, 2, 3}
            '
            Array.ForEach(values, AddressOf Print)
            '
            ' Or :
            Array.ForEach(values, Sub(value)
                                      Console.WriteLine(value)
                                  End Sub)
            '
            Console.ReadLine()
        End Sub
        Public Shared Sub Print(ByVal value As Integer)
            Console.WriteLine(value)
        End Sub
    End Class
End Namespace
Console Application Output
1
2
3

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.