Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

3.4. Logische Negation Operator Not

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Volgend voorbeeld brengt alle getallen van 1 tot en met 10 op de console.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 64
Module DoWhileLoopExample
    Sub Main()
        Dim value As Integer
        '
        Do While value < 10
            value = value + 1
            Console.WriteLine(value)
        Loop
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
We weten reeds dat als we een While variant naar een Until-variant willen omzetten, we de voorwaarde/conditie moeten kantelen.  Kantelen dus of omkeren of ook wel inverteren genoemd.

Het omgekeerde van "getal kleiner dan 10" is "getal groter of gelijk aan 10" ( value >= 10).  Een getal is immers niet kleiner dan 10 enkel wanneer het groter is dan of gelijk aan 10 .
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 65
Module DoUntilLoopExample
    Sub Main()
        Dim value As Integer
        '
        Do Until value >= 10
            value = value + 1
            Console.WriteLine(value)
        Loop
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Een alternatieve wijze om een booleaanse expressie te inverteren is het gebruik van de unaire logische/booleaanse operator Not.  Deze werkt op 1 booleaanse operand, en zal steeds het omgekeerde opleveren.  Je zou volgende tabel kunnen opstellen :
condition-1       Not condition-1
True              False
False             True
Dus om opnieuw de getallen 1 tot en met 10 te bekomen, kunnen we de voorwaarde getal < 10 gewoon inverteren door te stellen Not getal < 10 :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 66
Module LogicalNegationOperatorNotExample
    Sub Main()
        Dim value As Integer
        '
        Do Until Not value < 10
            value = value + 1
            Console.WriteLine(value)
        Loop
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.