Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

3.6. Logische Disjunction Operator Xor

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Naast de And, Or, en Not operator bestaat er ook nog een Xor operator, deze resulteert enkel in True indien exact één van beide operanden True is :
condition-1   condition-2     condition-1 Xor condition-2
False         False           False
False         True            True
True          False           True
True          True            False
Hieronder worden de som van beide getallen afgedrukt enkel indien exact 1 van beide positief is.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 69
Module LogicalDisjunctionOperatorXorExample
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Value 1 ?")
        Dim value1 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        Console.WriteLine("Value 2 ?")
        Dim value2 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        If value1 > 0 Xor value2 > 0 Then
            Console.WriteLine("Sum : " & (value1 + value2))
        End If
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
-10
Sum : -5
Console Application Output
Value 1 ?
-5
Value 2 ?
10
Sum : 5
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
10
Console Application Output
Value 1 ?
-5
Value 2 ?
-10
Deze Xor operator wordt ook wel de "exclusive Or" operator genoemd, omdat er exclusiviteit dient te zijn tussen de operanden.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.