Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

3.3. Logische Disjunction Operator Or

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Veronderstel dat we deze keer slechts de som van beide ingevoerde getallen wensen te geven indien minstens één van beide ingevoerde getallen positief is.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 61
Module NestedIfExample
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Value 1 ?")
        Dim value1 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        Console.WriteLine("Value 2 ?")
        Dim value2 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        If value1 > 0 Then
            Console.WriteLine("Sum : " & (value1 + value2))
        Else
            If value2 > 0 Then
                Console.WriteLine("Sum : " & (value1 + value2))
            End If
        End If
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
10
Sum : 15
Console Application Output
Value 1 ?
-5
Value 2 ?
10
Sum : 5
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
-10
Sum : -5
Console Application Output
Value 1 ?
-5
Value 2 ?
-10
Een variant met ElseIf had natuurlijk evengoed geweest.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 62
Module IfElseIfExample
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Value 1 ?")
        Dim value1 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        Console.WriteLine("Value 2 ?")
        Dim value2 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        If value1 > 0 Then
            Console.WriteLine("Sum : " & (value1 + value2))
        ElseIf value2 > 0 Then
            Console.WriteLine("Sum : " & (value1 + value2))
        End If
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
10
Sum : 15
Console Application Output
Value 1 ?
-5
Value 2 ?
10
Sum : 5
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
-10
Sum : -5
Console Application Output
Value 1 ?
-5
Value 2 ?
-10
Een alternatief hiervoor zou de logische binaire operator Or zijn.  Deze combineert twee condities (twee voorwaarden/logische expressies/booleaanse expressies) en resulteert in één booleaanse expressie.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 63
Module LogicalDisjunctionOperatorOrExample
    Sub Main()
        Console.WriteLine("Value 1 ?")
        Dim value1 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        Console.WriteLine("Value 2 ?")
        Dim value2 As Integer = Console.ReadLine()
        '
        If value1 > 0 Or value2 > 0 Then
            Console.WriteLine("Sum : " & (value1 + value2))
        End If
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
10
Sum : 15
Console Application Output
Value 1 ?
-5
Value 2 ?
10
Sum : 5
Console Application Output
Value 1 ?
5
Value 2 ?
-10
Sum : -5
Console Application Output
Value 1 ?
-5
Value 2 ?
-10
Vanaf dat één van beide aparte Boolean expressies correct (True) zijn, zal ook de gecombineerde booleaanse expressie correct (True) zijn.

Je zou volgende tabel kunnen opstellen :
condition-1      condition-2         condition-1 Or condition-2
True             True                True
True             False               True
False            True                True
False            False               False

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.