Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

32.17. Logging Application Events

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Met My.Application.Log kunnen we ook informatie over gebeurtenissen in de applicatie (application events) gaan loggen.

Een voorbeeld :

Creëer een nieuwe Windows Forms Application met de naam Test.

Open de projecteigenschappen en druk op het tabblad Application op de knop View Application Events.  Het bestand ApplicationEvents.vb wordt getoond.

Vervang de code door :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 818
Namespace My
    Partial Friend Class MyApplication
        Private Sub MyApplication_Startup() Handles Me.Startup
            My.Application.Log.WriteEntry("Starting Application at " & _
                                          Date.Now.ToString())
        End Sub
        Private Sub MyApplication_Shutdown() Handles Me.Shutdown
            My.Application.Log.WriteEntry("Closing Application at " & _
                              Date.Now.ToString())
        End Sub
    End Class
End Namespace
Voeg een Application Configuration File (app.config) toe aan het project en vervang de configuratie door :
Application Configuration File
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <system.diagnostics>
    <sources>
      <source name="DefaultSource" switchName="DefaultSwitch">
        <listeners>
          <add name="FileLog"/>
        </listeners>
      </source>
    </sources>
    <switches>
      <add name="DefaultSwitch" value="Information" />
    </switches>
    <sharedListeners>
      <add name="FileLog"
         type="Microsoft.VisualBasic.Logging.FileLogTraceListener,
				    Microsoft.VisualBasic, Version=8.0.0.0, Culture=neutral,
				    PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, processorArchitecture=MSIL"
         location="ExecutableDirectory"/>
    </sharedListeners>
  </system.diagnostics>
</configuration>
Voer de applicatie uit en sluit deze.  Bekijk nu het gecreëerde logbestand.  Deze bevindt zich door bovenstaande configuratie in dezelfde directory als de executable van de assembly, en zal ook dezelfde naam hebben als de assembly.

Het logbestand bevat volgende boodschappen :
Tekst Bestand
DefaultSource	Information	0	Starting Application at 25/10/2008 10:07:26
DefaultSource	Information	0	Closing Application at 25/10/2008 10:07:32'

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.