Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

34.5. Layer Supertype Pattern

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Vaak is het zo dat alle objecten (van alle klassen) in een architecturale laag over dezelfde members moeten beschikken.

In plaats van in al deze klassen van een bepaalde laag dezelfde members te gaan definiëren, kunnen we voor deze gemeenschappelijke members ook een generaal type creëren.  De klassen van deze laag hoeven dan enkel nog van deze basisklasse over te erven.

Dit is ook wat noemt het "layer supertype pattern" (Martin Fowler).
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 826
MustInherit Class DomainType
    Protected Sub New(ByVal ID As Integer)
        Me.ID = ID
    End Sub
    Public Property ID As Integer
End Class
Class Person : Inherits DomainType
    Public Sub New(ByVal ID As Integer)
        MyBase.New(ID)
    End Sub
    ' ...
End Class
De klasse DomainType kan abstract (MustInherit) gemaakt worden, in de veronderstelling dat er geen "gewone" DomainType objecten zijn.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.