Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

21.2. Interfacing - Message Binding

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

21.2.1. Impliciete Message Binding

In een klasse wordt per concrete implementatie member (Sub, Function of Property) de interface, de implementatie en de message binding voor deze member gedefinieerd.

In dit voorbeeld is het onderscheid tussen de interface en implementatie niet erg duidelijk, ze staan samen gedefinieerd :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 458
Namespace Example1
    Class Person
        Private _Name As String
        Public Function GetName() As String
            GetName = _Name
        End Function
        Public Sub SetName(ByVal value As String)
            _Name = value
        End Sub
    End Class
End Namespace
Doordat de implemenatie GetName = _Name tussen de Function en End Function van de method Public Function GetName() As String staat uitgeschreven, is hier gedefinieerd dat indien deze method wordt aangeroepen, daar voor objecten van het type Person deze implementatie aan wordt gekoppeld.

21.2.2. Expliciete Message Binding

In onderstaand voorbeeld zien we duidelijker het verschil tussen de interface en de implementatie van een member.

Daar wordt de message binding expliciet gedefinieerd aan de hand van de Implements clausule in de methodsignatuur :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 459
Namespace Example2
    Interface IPerson
        Function GetName() As String
        Sub SetName(ByVal value As String)
    End Interface
    Class Person : Implements IPerson
        Private _Name As String
        Public Function GetName() As String Implements IPerson.GetName
            GetName = _Name
        End Function
        Public Sub SetName(ByVal value As String) Implements IPerson.SetName
            _Name = value
        End Sub
    End Class
End Namespace

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.