Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

32. Instrumenting Applications

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.


Instrumenting bestaat er ondermeer in code aan de applicatie toe te voegen om het verloop van een applicatie te gaan monitoren.  Dit kan als doel hebben om de performantie van een applicatie te meten of fouten te diagnosticeren.
Veel voorkomende situaties zijn deze waarin men wil nagaan welk onderdeel in de applicatie of op welk moment bij de uitvoer van de applicatie er iets fout loopt of er veel tijd verloren gaat.

Instrumenting wordt ook wel eens gebruikt als verzamelterm voor debugging, tracing en logging.

De verschillende mechanismen om je code te instrumenteren zijn doorgaans te vinden in de System.Diagnostics namespace.

Debugging :

Men kan debug informatie bekomen om compile- of runtimefouten te corrigeren.

Hierbij wordt men ondersteunt door de vele debugtools (Call Stack, Locals, ...) die in ontwikkelomgevingen (als de Visual Studio IDE) aanwezig zijn.
Ook de klasse Debug wordt hiervoor vaak gebruikt.

Debugging wordt enkel toegepast in debug builds, en is niet van toepassing op release builds.

Tracing :

Het doel van tracing is het verloop van de applicatie te volgen en analyseren, of om de performantie ervan te meten.  Trace informatie is enkel nuttig voor de ontwikkelaar of het ontwikkelteam, en zou bijgevolg niet in deployed applicaties moeten geregistreerd worden.  Het is immers vaak zo dat het laten registreren, of de trace mechanismes zelf, een bepaalde performance overhead veroorzaken.

Veel gebruikte klassen zijn Trace, TraceSource en allerhande tracelisteners.  Deze laatste kunnen gebruikt worden om te bepalen welke informatie naar welke registratie medium wordt gezonden.

Logging :

Tracing en logging zijn sterk verwant, de termen worden dan ook wel eens door elkaar gebruikt.  Log informatie is nuttig voor de uiteindelijke gebruiker van de applicatie of op zijn minst de administrator ervan.
Trace informatie wordt niet opgenomen in de log informatie.  Anderzijds wordt log informatie doorgaans wel opgenomen in de trace informatie, omdat het ontwikkelteam daar doorgaans ook nut aan heeft.

Met de term logging verwijst men vaak naar het gebruik van My.Application.Log, My.Log, System.Diagnostics.FileLogTraceListener, EventLogTraceListener en EventLog.

Instrumenting :

Ook van "performance counters" kan men gebruik maken om de performantie van een applicatie na te gaan.  Dit hoofdstuk bevat verder geen informatie over deze performance counters.

Onderwerpen

  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008
  2012 2010 2008


Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.