Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

16.5. Immutable Strings en StringBuilder

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Elke String-manipulatie leidt tot de creatie van een nieuwe String instantie.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 424
Option Explicit On
Option Strict On
Class Example1
    Public Shared Sub Main()
        Dim text1 As String = "abc"
        Dim text2 As String = text1
        Console.WriteLine(text1 Is text2)                                ' True
        text1 = text1 & "d"
        Console.WriteLine(text1 Is text2)                                ' False
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
True
False

16.5.1. System.Text.StringBuilder

Indien vele manipulaties, bijvoorbeeld toevoegingen, aan een tekst noodzakelijk zijn, is het beter hiervoor het immutable String type te vermijden.  Bij deze zou immers elke manipulatie, leiden tot het instantiëren van een nieuw object, wat niet bepaald intressant is voor de performantie.

Een System.Text.StringBuilder biedt hier een oplossing.  In dit type zijn tal van members gedefinieerd, die je toelaten een tekst te manipuleren, zonder dat hierbij steeds nieuwe instanties worden gemaakt.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 425
Class Example2
    Public Shared Sub Main()
        Dim text As New System.Text.StringBuilder("text")
        '
        ' information :
        Console.WriteLine(text.Chars(3))                    ' "t"c
        Console.WriteLine(text.Length)                      ' 4
        '
        ' appending :
        text = text.Append("text")
        Console.WriteLine(text)                             ' texttext
        Console.WriteLine(text.ToString())                  ' texttext
        Console.WriteLine(text.ToString(1, 3))              ' ext
        text = text.Append(New Char() {"a"c, "b"c, "c"c})
        Console.WriteLine(text)                             ' texttextabc
        '
        ' inserting :
        text = text.Insert(4, "TEXT")
        Console.WriteLine(text)                             ' textTEXTtextabc
        text = text.Insert(4, New Char() {"a"c, "b"c, "c"c})
        Console.WriteLine(text)                             ' textabcTEXTtextabc
        '
        ' removing :
        text = text.Remove(4, 7)
        Console.WriteLine(text)                             ' texttextabc
        '
        ' replacing :
        text = text.Replace("text", "abc")
        Console.WriteLine(text)                             ' abcabcabc
        text = text.Replace("b"c, "z"c)
        Console.WriteLine(text)                             ' azcazcazc
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
t
4
texttext
texttext
ext
texttextabc
textTEXTtextabc
textabcTEXTtextabc
texttextabc
abcabcabc
azcazcazc

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.