Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

15.10. Foutieve Invoer op de Console Opvangen

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Stel dat je op de console van de gebruiker een Integer waarde wil opvragen, en rekening wil houden met het feit dat mogelijks foutieve waardes worden ingevoerd, dan kan je hier gebruik maken van exception handling.

Door steeds opnieuw naar een waarde te vragen, deze proberen te omzetten naar Integer en pas daarna (1) een Boolean vlag op True in te stellen, kunnen we door het herhalen tot dat deze invoer correct is.
Of met andere woorden tot dat een waarde wordt ingevoerd die succesvol naar een Integer waarde kan worden omgezet.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 411
Class ConsoleInputHandlingExample
    Public Shared Sub Main()
        Dim inputOk As Boolean
        Dim integerValue As Integer
        Do
            Try
                Console.Write("Integer value ? : ")
                Dim stringValue As String = Console.ReadLine()
                integerValue = System.Convert.ToInt32(stringValue)
                inputOk = True                                             ' (1)
            Catch ex As Exception
                Console.WriteLine("Incorrect Integer value!")
            End Try
        Loop Until inputOk
        '
        Console.WriteLine("Corrected entered Integer value : " & integerValue)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Class
Console Application Output
Integer value ? :
Incorrect Integer value!
Integer value ? : hello
Incorrect Integer value!
Integer value ? : 3000000000
Incorrect Integer value!
Integer value ? : -3000000000
Incorrect Integer value!
Integer value ? : 10
Corrected entered Integer value : 10
Indien je meer gepaste foutmeldingen wil geven kan je natuurlijk meerdere Catch gedeeltes opnemen om de verschillende soorten van fouten die hier kunnen optreden (FormatException, OverflowException, ...) op te vangen.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.