Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

15.1. Exceptions

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Als onderstaand voorbeeld compileert succesvol, maar zal echter bij het uitvoeren (at runtime) een fout (een exceptie) opwerpen :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 396
Class ExceptionExample
    Public Shared Sub Main()
        Dim dividend As Integer = 10
        Dim divisor As Integer = 0
        Dim result As Integer = dividend \ divisor
    End Sub
End Class
Een exceptie die naar voorkomt is eigenlijk een instantie van een exceptieklasse, hier in dit geval System.DivideByZeroException met de boodschap "Attempted to divide by zero.".

Het naar voren brengen van een exceptie instantie door de runtime wordt gedaan om de aanroepende code de mogelijkheid te bieden die exceptie af te handelen.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.