Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

15.8. Excepties en de Calling Sequence

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

In volgend voorbeeld wordt gedemonstreerd hoe ook fouten die optreden in methods aangeroepen in een Try gedeelte worden opgevangen.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 409
Class ExceptionAndCallingSequenceExample
    Public Shared Sub Main()
        Try
            GenerateException()
        Catch ex As Exception
            Console.WriteLine("Exception occured...")
            Console.WriteLine("  Method : " & ex.TargetSite.ToString())
        End Try
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
    Public Shared Sub GenerateException()
        Dim dividend As Integer = 10
        Dim divisor As Integer = 0
        Dim result As Integer = dividend \ divisor
    End Sub
End Class
Console Application Output
Exception occured...
  Method : Void GenerateException()
De callstack wordt dus afgedaald om te zoeken naar een afhandelend Catch gedeelte.

Intressant is hier de TargetSite of dus de method die we printen om aan te geven welke methode de fout heeft veroorzaakt.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.