Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

1.3. Enkele Operatoren

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

In volgend voorbeeld drukken we de som af van twee getallen.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 3
Module Example
    Sub Main()
        Dim value1 As Integer
        Dim value2 As Integer
        Dim sum As Integer
        value1 = 1
        value2 = 2
        sum = value1 + value2
        '
        ' or :
        ' Dim value1 As Integer = 1
        ' Dim value2 As Integer = 2
        ' Dim sum As Integer = value1 + value2
        '
        ' or :
        ' Dim value1 As Integer = 1, value2 As Integer = 2, _
        '     sum As Integer = value1 + value2
        '
        Console.WriteLine(value1 & " + " & value2 & _
                          " = " & sum)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
1 + 2 = 3

1.3.1. Rekenkundige Operatoren

In dit voorbeeld zien we het gebruik van de rekenkundige operator +.

Enkele andere rekenkundige operatoren zijn :

- - voor verschil
- * voor vermenigvuldiging
- / voor deling
- \ voor gehele deling
- Mod voor rest na deling
- ^ voor machtsverheffing

Deze rekenkundige operatoren zijn binaire operatoren in de zin dat ze werken op twee numeriek operanden en resulteren in een numerieke expressie.

1.3.2. Concatenatie Operator

We zien hierboven ook het gebruik van de concatenatie operator &, ook dit is een binaire operator die alle operanden tot één string expressie omzet.

1.3.3. Nextline Operator

Ook de nextline operator _ wordt gebruikt, deze dient er enkel om de code overzichtelijk te kunnen houden en instructies die normaal gezien op een regel dienen te staan, over meerder regels te gaan spreiden.  Het gebruik van deze operator zal niets aan de uitvoer van het programma veranderen.

Sinds Visual Basic 2010 (10.0) is het gebruik van deze operator overigens doorgaans niet meer noodzakelijk, de compiler van deze versie kan in de meeste gevallen zelf uitmaken of de code op een regel het vervolg is van de code op een vorige regel ("implicit line continuation").
Men mag uiteraard nog altijd deze operator gebruiken om expliciet aan te geven dat de code over meerdere regels is verspreid.

1.3.4. Meerdere Declaraties

Meerdere declaraties (zelfs inclusief initialisaties) kunnen op één regel.
Dit kan door na de As clausule of na de toekenningsclausule een komma te plaatsen, gevolgd door de declaratie van een volgende variabele.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.