Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

6.1. Constante Dataholders

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

6.1.1. Wat zijn Constanten

Vergelijkbaar met variabelen zijn de "constanten".  Vergelijkbaar in de zin dat ze ook "dataholders" zijn.

Verschillend zijn ze dan - zoals de naam het aangeeft - doordat de inhoud van die constante tijdens runtime onveranderlijk ("constant") is.  De waarde van de constante moet reeds at compiletime gekend zijn.  Tijdens declaratie moet deze constante worden geïnitialiseerd.

6.1.2. Een Voorbeeld

Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 97
Module Example1
    Sub Main()
        Const pi As Double = 3.1415
        '
        Dim radius As Single = 10
        '
        Dim circumference As Double = radius * 2 * pi
        Dim area As Double = radius ^ 2 * pi
        '
        Console.WriteLine("Circle Circumference : " & circumference)
        Console.WriteLine("Circle Area          : " & area)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
Circle Circumference : 62,83
Circle Area          : 314,15
In bovenstaand programma wordt een constante pi aangemaakt.  Ook hiervoor hadden we een variabele kunnen gebruiken, maar gezien de waarde voor PI tijdens uitvoering van het programma nooit zal moeten wijzigen ( onveranderlijk is), is een constante hier meer van toepassing.

Een constante als bovenstaande pi hoeft eigenlijk niet aangemaakt te worden.  Deze is reeds beschikbaar in de FCL ("Framework Class Library") als Math.PI.

De initiële waarde - waarop een constante geïnitialiseerd wordt - moet steeds geformuleerd worden aan de hand van een constante expressie, zoals een literal of een verwijzing naar een andere constante, of een bewerking met voorgaande.

6.1.3. Wanneer Constanten Gebruiken

Constanten worden vooral gebruik om aan moeilijk onthoudbare waarden (die tijdens runtime niet moeten variëren) een makkelijk onthoudbare naam te geven.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 98
Module Example2
    Sub Main()
        Const red As Integer = &HFF0000
        Const green As Integer = &HFF00
        Const blue As Integer = &HFF
        '
        Console.WriteLine("red    : " & red)
        Console.WriteLine("green  : " & green)
        Console.WriteLine("blue   : " & blue)
        '
        Const purple As Integer = red + blue
        '
        Console.WriteLine("purple : " & purple)
        '
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
red    : 16711680
green  : 65280
blue   : 255
purple : 16711935

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.