Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

18.4. Class in Class

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Klassen kunnen ook binnen andere klassen gedefinieerd worden, de mogelijke accessmodifiers zijn dan : Public (default), Private, Protected, Friend of Protected Friend.

Het is hier dus ook mogelijk een klasse in te kapselen.  Dit lukt niet indien je een klasse rechtstreeks in een namespace opneemt.

Bemerk dat als je een klasse (X) definieert binnen een andere klasse ( Y), X geen member is van Y.  Maar er gewoon een hiërarchische structuur wordt gecreëerd.  De fully-qualified-identifier van X zal dan minimaal Y.X zijn.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 438
Class X
    Class Y
        ' ...
    End Class
    '
    Sub UseY()
        Dim y1 As New Y
        ' ...
    End Sub
End Class
Class ClientOfY
    Sub UseY()
        Dim y1 As New X.Y
        ' ...
    End Sub
End Class
Een klasse kan dus in een andere klasse gedefinieerd worden indien je meer hiërarchie in je code wenst aan te brengen of indien je de bevatte klasse wil gaan inkapselen in de bevattende klasse.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.