Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

5.5. Char en String Datatype

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Het Char en String datatype (deze hebben identieke .Net namen) zijn bruikbaar om alfanumeriek data voor te stellen, respectievelijk een karakter en een tekst.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 95
Module Example1
    Sub Main()
        Dim someCharacter As Char
        Console.WriteLine("*" & someCharacter & "*")                       ' (1)
        '
        someCharacter = "a"c                                               ' (2)
        Console.WriteLine("*" & someCharacter & "*")
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
* *
*a*
In regel (2) zie je hoe je een Char literal formuleert.  Voor en na het karakter staan dubbele quotes, na de afsluitende dubbele quote staat een c.  Deze c heeft aan dat het om een Char literal (en niet een String literal) gaat.

Zoals men merkt aan regel (1) is de default waarde na declaratie van een Char variabele " "c (spatie).

De default waarde van het String datatype is overigens Nothing.

Het String datatype wordt verderop uitgebreid behandeld.

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.