Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

8.13. Arrays als Return Value

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Een functie kan ook een array opleveren.  Door in de type specifier (As clausule) van de functie een arraytype te specificeren moet er nu door deze functie een array (of dus arrayreferentie) worden opgeleverd.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 184
Module Example
    Sub Main()
        Dim values As Integer()
        PrintArray(values)
        '
        values = GetIntegerArray(10)
        PrintArray(values)
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
    Sub PrintArray(ByVal values As Array)
        If values IsNot Nothing Then
            For Each element As Object In values
                Console.Write(element & " ")
            Next
            Console.WriteLine()
        Else
            Console.WriteLine("No array.")
        End If
    End Sub
    Function GetIntegerArray(ByVal capacity As Integer) As Integer()
        Dim integerArray(capacity - 1) As Integer
        GetIntegerArray = integerArray
    End Function
End Module
Console Application Output
No array.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Function GetIntegerArray zal in zijn implementatie een tabel instantiëren ( gebaseerd op de capacity doorgegeven aan deze functie) en de referentie (rechtstreekse inhoud van de integerArray variabele) opleveren.

Een aanroep naar de GetIntegerArray functie is een expressie van het type Integer().

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.