Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

7.9. Array Initializers

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Bij het declareren van een arrayvariabele zonder het dimensioneren van de array (zonder opgeven van een upperbound) kan men de array gaan initialiseren.  Die doet men aan de hand van een "array initializer", wat een opsomming is tussen accolades ({...}) van de elementenwaarden.
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 135
Module Example
    Sub Main()
        Dim indexFirstDimension As Integer
        Dim indexSecondDimension As Integer
        Dim indexThirdDimension As Integer
        '
        Dim row() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
        For indexFirstDimension = 0 To 5
            Console.Write(row(indexFirstDimension) & " ")
        Next
        Console.WriteLine()
        '
        Dim matrix(,) As Integer = {{1, 2, 3, 4, 5, 6}, _
                                    {7, 8, 9, 10, 11, 12}}                 ' (1)
        For indexFirstDimension = 0 To 1
            For indexSecondDimension = 0 To 5
                Console.Write(matrix(indexFirstDimension, _
                                     indexSecondDimension) & " ")
            Next
        Next
        Console.WriteLine()
        '
        Dim cube(,,) As Integer = {{{1, 2, 3}, _
                                    {4, 5, 6}}, _
                                   {{7, 8, 9}, _
                                    {10, 11, 12}}, _
                                   {{13, 14, 15}, _
                                    {16, 17, 18}}, _
                                   {{19, 20, 21}, _
                                    {22, 23, 24}}}                         ' (2)
        For indexFirstDimension = 0 To 3
            For indexSecondDimension = 0 To 1
                For indexThirdDimension = 0 To 2
                    Console.Write(cube(indexFirstDimension, _
                                       indexSecondDimension, _
                                       indexThirdDimension) & " ")
                Next
            Next
        Next
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Zoals uit regel (1) en (2) blijkt kan je ook meerdimensionale arrays initialiseren.  Hierbij moet je de waarden voor de verschillende dimensies opnieuw tussen accolades ({...}) plaatsen.

Men somt de waarden eigenlijk op zoals ze ook in het geheugen zitten bewaard (oplopend per laatste dimensie) :

row :
1st index : 0 1 2 3 4 5
    value : 1 2 3 4 5 6
matrix :
1st index : 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  1  1
2nd index : 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3  4  5
    value : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
matrix :
1st index : 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1  1  1  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3
2nd index : 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1
3rd index : 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0  1  2  0  1  2  0  1  2  0  1  2  0  1  2
    value : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7.9.1. Oefening

Opgave :

Maak een programma dat steeds een positief geheel getal (0 < getal < 4000) inleest en omzet naar een Romeins getal.

Hieronder zie je de gebruikte symbolen en symbolen-combinaties :
I = 1, IV = 4, V = 5, IX = 9, X = 10, XL = 40, L = 50, XC = 90, C = 100, CD = 400, D = 500, CM = 900, M = 1000
Console Application Output
Value ?
-1
Value ?
4000
Value ?
1
I
Value ?
3999
MMMCMXCIX
Value ?
2789
MMDCCLXXXIX
Value ?
Oplossing :
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 136
Module ExerciseSolution
    Sub Main()
        Dim symbols() As String = _
         {"M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I"}
        Dim units() As Integer = _
                          {1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1}
        '
        Dim value, index As Integer
        Do
            Do
                Console.WriteLine("Value ?")
                value = Console.ReadLine()
            Loop Until value < 4000 AndAlso value >= 0
            For index = 0 To 12
                Do While value >= units(index)
                    Console.Write(symbols(index))
                    value -= units(index)
                Loop
            Next
            Console.WriteLine()
        Loop
    End Sub
End Module

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.