Visual Basic 2012 Voorbeelden
   

visual basic 2012 broncode voorbeelden

Blijf op de hoogte van de recente aanpassingen op vbvoorbeelden!

Microsoft Visual Studio 2012Microsoft Developers Network - Visual BasicMicrosoft .NET Framework

7.11. Array Datatype

Print Email Deel op Twitter Deel op Facebook

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.

Een arrayvariabele bevat niet zelf rechtstreeks de arrayinstantie, maar is steeds een verwijzing naar die arrayinstantie.

Gebruikt men in de code enkel de arrayidentifier om een expressie te vormen, dan is dit een verwijzing naar die arrayinstantie.
Kent men dus zoals in onderstaand voorbeeld de waarde van array1 toe aan array2 (regel (1)), dan zal array2 (net zoals array1) wijzen naar dezelfde array (de Integer array met 5 elementen).
Regels (2) en (3) leveren bijvoorbeeld hetzelfde resultaat op.

Om in een arrayvariabele te kunnen verwijzen naar een arrayinstantie, moet de arrayvariabele wel van het juiste datatype gedeclareerd zijn.
Variabelen array3 (twee dimensional Integer arrayvariabele) of array4 ( één dimensional Short array variabele) zijn niet van het juiste datatype.
Regels (4) en (5) compileren dus niet.

Een nieuw datatype Array kan hier gebruikt worden, met een variabele gedeclareerd van dit datatype kan je wijzen naar eender welk soort van array.
Variabele array6 kan dus bijvoorbeeld zowel wijzen naar een twee dimensional Byte array (regel (6)) als naar een één dimensional Integer array (regel (7)).
Visual Basic 2012 Broncode - Codevoorbeeld 139
Module Example
    Sub Main()
        Dim array1() As Integer = {1, 2, 3, 4, 5}
        Dim array2() As Integer = array1                                   ' (1)
        Console.WriteLine(array1(3))
        Console.WriteLine(array2(2))
        '
        array1(3) = 33
        Console.WriteLine(array1(3))                                       ' (2)
        Console.WriteLine(array2(3))                                       ' (3)
        '
        array2(4) = 44
        Console.WriteLine(array1(4))
        Console.WriteLine(array2(4))
        '
        'Dim array3(,) As Integer = array1                                 ' (4)
        'Dim array4() As Short = array1                                    ' (5)
        '
        Dim array5(,) As Byte = {{1, 2}, {3, 4}}
        '
        Dim array6 As Array = array5                                       ' (6)
        Console.WriteLine(array6(1, 1))
        '
        array6 = array2                                                    ' (7)
        Console.WriteLine(array6(4))
        '
        Console.ReadLine()
    End Sub
End Module
Console Application Output
4
3
33
33
44
44
4
44

Dit artikel is gepubliceerd op maandag 15 oktober 2012 op vbvoorbeelden, bezoek de website voor een recente versie van dit artikel of andere artikels.