'Visual Basic 2012 Aanpassen van Elementen of Attributen XML in Visual Basic Namespace ManipulatingXML Class RemovingElementsExample Public Shared Sub Main() Dim sales As XElement = Sales Dim departements As XElement = _ Distribution <%= sales %> Console.WriteLine(departements.ToString()) Console.WriteLine() ' sales.Remove() ' removes itself from its parent Console.WriteLine(departements.ToString()) Console.WriteLine() ' departements.RemoveAll() ' removes all child nodes Console.WriteLine(departements.ToString()) ' Console.ReadLine() End Sub End Class End Namespace 'Bezoek www.vbvoorbeelden.be voor meer Visual Basic voorbeelden. 'Copyright - De Wolf / vbvoorbeelden - 2003-2012 - Alle rechten voorbehouden.