Deze website is ontworpen door Luc Struye en heeft als doel de informatie over diverse volksdansmogelijkheden te verspreiden. Dit is louter vrijwilligerswerk en heeft geen enkel commercieel doel. Deze dienstverlening is dan ook volledig gratis. De site is ook niet gebonden aan een of andere organisatie en is bedoeld voor alle volksdansers die gewoon voor het eigen plezier dansen en niet voor demonstratie-groepen. Op deze site kan u diverse informatie over amateur-volksdansgroepen terugvinden. Tevens vindt u er ook heel wat volksdansactiviteiten terug zoals instuiven, volksdansbals, Meiboomplantingen en cursussen.

Om de gegevens up to date te kunnen houden heb ik wel de steun nodig van de volksdansers zelf omdat ik zelf niet over alle info beschik. Daarom kan iedereen die gegevens aan deze website wil toevoegen een mailen naar mijn adres (luc.struye@skynet.be). Ik zal deze gegevens dan aan de website toevoegen. Ik bedoel hiermee wel activiteiten voor de gewone amateur volksdanser die gewoon voor het eigen plezier danst. Het is niet de bedoeling om hier optredens van demonstratie-groepen te verzamelen. Ik zal mij echter wel beperken tot typische volksdansactiviteiten en hierbij zullen alle andere activiteiten worden weggelaten ook al zijn deze door een volksdansgroep georganiseerd.

Voelt u de volksdanskriebels en u weet niet waar naartoe. Surf doorheen de website en u vindt uw gading in de lijst met volksdansgroepen of activiteiten . U kan ook publiciteit maken voor uw groep of een activiteit. Indien er gegevens niet meer up to date zijn, kan u deze ook wijzigen. Stuur een e-mail naar luc.struye@skynet.be De gegevens zullen zo snel als mogelijk en volledig gratis toegevoegd worden.

 

Veel dansplezier.

Anti-virus : Alle files van deze site zijn gescand met McAfee 4.0.4125

Informatie over het aantal bezoekers.

This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.